Preventivní prohlídky

lékař se stetoskopem. praktický lékař, RaspenavaVyšetření celkového zdravotního stavu v rámci pravidelných preventivních prohlídek, nám pomáhá nejen posoudit současný zdravotní stav pacienta, ale odhalovat počátky případných závažných onemocnění. Významnou součástí primární prevence jsou právě preventivní prohlídky, které se provádí od dovršení věku 18 let jednou za dva roky. Každý člověk by si měl být vědom toho, že zdraví má pouze jedno, že je nenahraditelné a že by se podle to také měl k němu chovat. Součástí péče o své zdraví jsou preventivní vyšetření, ke kterým řada občanů přistupuje neodpovědně, protože pokud je zatím netrápí žádný zdravotní problém, považují zdravotní prohlídky za bezpředmětné. Zdraví je ovlivněno odpovědností každého z nás. Některé poruchy zdraví nelze ovlivnit nebo odvrátit už od počátku jejich vzniku, ale je řada onemocnění, kterým je možno předejít a tak je zastavit v počátečních stádiích. Prevenci je dodržovat ve všech stádiích života, zdraví i nemoci. Zdraví každého jednice je určeno jeho osobními zvyklostmi z mládí, ale i vlivem prostředí ve kterém žije. Nezbytné je, dodržovat správný životní styl, mít dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, při potížích přijít na vyšetření a především chodit pravidelně na preventivní prohlídky. Jen tak si svoje zdraví uchráníte. Důležité je zaměřovat prevenci již na nejmladší skupinu obyvatel, zejména na děti a mládež, protože zdravý životní styl se nejlépe ovlivňuje již od dětství.

Součástí preventivní prohlídky je kontrola očkování proti tetanu, fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, hmotnosti pacienta, změření jeho výšky, orientační vyšetření sluchu a zraku. Pacienty od 40 let věku odesíláme ve čtyřletých intervalech na vyšetření EKG, vyšetření glykémie provedeme v naší ordinaci ve dvouletých intervalech.

Při laboratorním vyšetření provádíme orientační chemické vyšetření moče pomocí diagnostických papírových proužků. Proto je třeba, aby pacient na preventivní prohlídku si přenesl s sebou ranní moč. Také musí přijít na lačno z důvodu odběru krve, kde v laboratoři bude proveden její rozbor a zjištěny hladiny celkového cholesterolu, plasmatických lipoproteinů včetně triacylglycerolů. Toto vyšetření se provádí v 18 letech a dále ve  30,40,50 a 60 letech věku. U pacientů, kteří dovrší 50 let věku, se provádí test na okultní krvácení ve stolici. Od  55 let je test možno nahradit provedením screeningovou kolonoskopií jednou za deset let. Ženy od věku 45 let doporučujeme na mamografické vyšetření prsů vždy ve dvouletých intervalech.