Očkování

Očkování je nejúčinnější prevencí proti infekčním onemocněním, které se neustále rozšiřují a narůstají. Veřejnost by očkování neměla podceňovat, vzhledem k jeho přínosu a k riziku infekce včetně jejích následků.

muž na očkování. praktický lékař, RaspenavaOčkování proti tetanu

Tetanus patří mezi infekce, které nejsou přenosné z člověka na člověka, proto v tomto případě nehrozí žádná epidemie. Povinné očkování je odůvodněno tím, že člověk získá potřebnou imunitu proti této zákeřné nemoci. Tetanus vyvolává infekce i v malé rance na těle, kterou může způsobit tříska nebo i řezný předmět kontaminovaný touto bakterií, která se dostane pod kůži, kde se začne množit a naváže se na nervovou tkáň. Na počátku onemocnění dochází ke zvýšení napětí žvýkacích svalů, kdy dochází k potížím při otevírání úst. Postupně se zvýšené napětí rozšiřuje i na ostatní svaly a dochází k rozvoji celkových křečí, při kterých se nemocný může i udusit. Ochranou proti této nemoci je pouze očkování. Přeočkování by mělo následovat v rozmezí 10-15 let, kdy každý dospělý by si měl termín přeočkování kontrolovat. Po zavedení plošného očkování se tato nemoc vyskytuje pouze zřídka.

Očkování proti chřipce

Chřipka je virové onemocnění, které se běžně vyskytuje u populace každého věku. Vrchol výskytu infekce je v období od ledna do března, kdy propukají chřipkové epidemie.  Zdrojem nákazy je virus, který se rozprašuje do vzduchu po kapénkách, které pocházejí z dechu, kašlem nebo kýcháním infikovaných osob, proto je chřipka tak snadno přenosná. Virus proniká do těla nosohltanem. Mezi nejčastější chřipkové symptomy patří vysoká horečka, zimnice, bolest hlavy, kloubů a celková slabost, která zcela nemocného připoutá na lůžko. U starších, oslabených nebo chronicky nemocných osob, může vyvolat zápal plic, postižení srdečního svalu nebo nervové tkáně. Nejúčinnější prevencí proti chřipce je očkování, neboť vakcíny jsou schopny vytvořit dostatečnou imunitu vůči viru, mají bezpečnostní profil a nelze proto chřipkou onemocnět. Nejvhodnější dobou pro očkování jsou podzimní měsíce, tedy před tím, než začne chřipková epidemie. Ochrana proti onemocnění začíná dva týdny po očkování a přetrvává přibližně až dvanáct měsíců. Rizikové skupiny obyvatel by se tak měly nechat naočkovat pravidelně každý rok. V době chřipkové epidemie je třeba se vyhýbat přelidněným prostorům a pečlivě dodržovat hygienické návyky.

Očkování proti klíšťové encefalitidě

Klíšťová encefalitida, nebo-li klíšťový zánět mozku, je infekční choroba, která napadá mozkové blány, tím, že se virus dostane do těla přisátím infikovaného klíštěte na pokožku. Toto onemocnění má zpravidla dvě fáze, nejdříve se objevují bolesti hlavy, bolesti svalů a kloubů, prostě příznaky jako při chřipce. Po několika dnech obtíže samy ustupují, pacientovi se uleví a u některých pacientů nemoc již nepokračuje. Při druhé fázi se objevují silné bolesti hlavy, horečka, nevolnost, světloplachost, poruchy spánku nebo dezorientace. Pacienti, kteří nejsou proti tomuto onemocnění očkováni, mohou mít doživotně trvalé následky v podobě chronické bolesti hlavy, obrny lícního nervu, poruchy koncentrace a komunikace. Očkování se doporučuje především pacientům, kteří žijí v rizikových oblastech, nebo těm, kteří se velmi často pohybují v přírodě. Základní očkování se provádí třemi dávkami a doplňuje se přeočkováním po třech letech.

Očkování proti virové hepatitidě typu A

Virová hepatitida typu A je lidově nazývána žloutenkou. Nebezpečí tohoto onemocnění se projevuje především snadným přenosem z osoby na osobu, zpravidla požitím kontaminovaných nápojů nebo potravin. Inkubační doba je poměrně dlouhá a trvá 15-56 dní. Onemocnění se projevuje nechutenstvím, únavou, zvracením, u mladší populace se vyskytují i horečky. Kůže pacientů většinou zežloutne, ale ne vždy, proto je riziko přenosu tak velké, protože pacient si ani neuvědomí, že je nositelem tohoto onemocnění. Průběh choroby zpravidla nezanechává následky a nepřechází v chronickou formu. Ochrana proti virové hepatitidě typu A spočívá především v dokonalé hygieně, mytí rukou, ovoce a zeleniny. Pokud cestujete za exotikou, je třeba se nechat jednou dávkou oočkovat dva týdny před odjezdem, druhá dávka by měla následovat za 6-18 měsíců. Doba účinnosti očkování je několik let, podle aplikovaného typu vakcíny.

Očkování proti virové hepatitidě typu B

Virová hepatitida typu B je onemocnění zánětem jater, je vysoce infekční a přenos na člověka se uskutečňuje krví, nebo poraněním infikovanou jehlou. Přenos této choroby může být zapříčiněn také pohlavním stykem s nemocným nebo bacilonosičem. Inkubační doba se pohybuje v rozmezí od šesti týdnů do šesti měsíců. Klinický průběh virové hepatitidy typu B se vyznačuje silnými bolestmi kloubů, vyrážkou a pacienti jsou vystaveni vysokému riziku vzniku dalších chronických onemocnění, jako je například cirhóza jater a další.