O naší ordinaci

činnost srdce při běhu. praktický lékař, RaspenavaDobrý den, jsme ordinací praktického lékařství pro dospělé, poskytujeme komplexní lékařskou péči v oblasti prevence, diagnostiky, standardní a nadstandardní léčebné péče. V diagnostice chorob, se kterými pacienti do ordinace přicházejí, vycházíme z běžné anamnézy, klinického vyšetření a rutinních laboratorních nálezů. Při provádění preventivních prohlídek kontrolujeme a posuzujme zdravotní stav klinickým i laboratorním vyšetřením. Na bezplatnou lékařskou prohlídku má právo každý pojištěný pacient a to jednou za dva roky. K provádění zdravotních prohlídek a ostatních vyšetření nám slouží přístroj NycoCard na měření  CRP a glukometr. Dále provádíme základní očkování proti tetanu dospělých osob, které nebyli očkovány a nebo byly očkovány před více jak patnácti lety. Toto očkování je ze zákona bezplatné. Provádíme dobrovolnou vakcinaci proti onemocnění chřipkou, klíšťové encefalitidě, virové hepatitidě A a B. Očkování není hrazené z veřejného zdravotního pojištění, pacient si vakcinaci musí zaplatit sám. Vyžaduje-li stav nemocného péči, kterou mu nemůžeme poskytnout ambulantně, předáváme jej do péče ústavní, zpravidla do nemocnice nebo odborného léčebného ústavu.

Při běžném onemocnění nebo úrazu vystavujeme nemocnému Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, pokud není ze zdravotních důvodů schopen vykonávat svoje současné zaměstnání. Naší povinností je, poučit nemocného, že díl III. tiskopisu musí odevzdat svému zaměstnavateli nebo Úřadu práce, s dílem č. I bude docházet na plánované kontroly až do doby ukončení pracovní neschopnosti. Podle stupně naléhavosti, jako nezbytnou součást léčebného procesu, doporučujeme lázeňskou péči, kterou musí potvrdit revizní lékař a schválit příslušná zdravotní pojišťovna. Podle diagnózy dle indikačního seznamu je pacientovi přidělena buď komplexní, nebo příspěvková lázeňská péče.

Ze zdravotního pojištění je především hrazena základní péče, nejsou hrazena vyšetření, prohlídky a jiné výkony na pacientovu žádost, která je v jeho osobním zájmu, například vyšetření k vydání řidičského průkazu nebo zbrojního průkazu apod.