Komplexní lékařská péče

hodnoty činnosti srdce. praktický lékař, RaspenavaPři komplexní lékařské péči vycházíme z osobní a rodinné anamnézy, která pomáhá posoudit vznik onemocnění. Získání anamnézy je velmi důležité i pro posouzení rizika vzniku onemocnění a získáváme ji již při první návštěvě pacienta v ordinaci. Jednou z častých diagnóz, se kterými se setkáváme, jsou nemoci horních a dolních dýchacích cest. Jde o poměrně širokou skupinu chorob, z nichž některé jsou méně závažné, jiné mohou i významně trvale poškodit zdraví pacienta, zvláště v případech nedodržování léčebného režimu. K nejčastějšímu onemocnění, které pacienty postihuje, jsou záněty, ať již chronické nebo akutní, které se projevují zarudnutím sliznice apod. Nejčastěji toto onemocnění postihuje pacienty v pozimních a zimních měsících, zvláště když dochází k výkyvům teplot a organismus je celkově oslabený. Stejně tak častým onemocněním je akutní rýma, která postihuje celou populaci bez ohledu na věk, nejméně jedenkrát ročně. Ve většině případů toto infekční onemocnění postihuje hned několik oblastí najednou a to nosní dutinu, nosohltan a hltan. V tomto případě pak diagnostikujeme katar horních cest dýchacích. Přenos infekce probíhá zejména kapénkovou nákazou nebo přímým kontaktem. Vliv na onemocnění má i nedostatek vitamínů, oslabení organismu. Inkubační doba u virových zánětů trvá 1-4 dny. Jedním z nejčastějších symptomů, se kterým nemocní přicházejí je kašel, ať již chronický anebo akutní. Častou příčinou akutního kašle je časná fáze zánětu horních cest dýchacích. Akutní kašel nebývá diagnostickým nebo léčebným problémem na rozdíl od chronického, jehož nejčastější příčinou je astma. V obou případech je ale nutné nastavit účinnou léčbu, aby co pokud možno nejdříve došlo ke zlepšení zdravotního stavu pacienta.

Alergie

Alergická onemocnění, se kterými se v naší ordinaci setkáváme, mohou představovat  velmi závažný zdravotní problém. Je pochopitelné, že kvalifikovaná odborná péče tohoto onemocnění spadá do rukou specialistů, kam naše pacienty v závažnějších případech odesíláme. S ohledem na stále častěji se zvyšující počet pacientů, které alergické onemocnění postihuje, je zákonité, že ve většině případech jsme jako první, za kým pacienti přicházejí. Jde například o polinózu, známá jako senná rýma, ke které dochází vdechováním pylových částic. Pacienti často přicházejí v domnění, že jde o onemocnění obecného charakteru, protože se jedná o příznaky klasické rýmy – ucpaný nos, bolesti hlavy, záchvaty kýchání a s tím související spánkové poruchy. Tyto příznaky v případě alergie nereagují na standardní léčbu bakteriálního nebo virového onemocnění. V těchto případech pacienty odesíláme na odborná pracoviště, kde se podrobí laboratornímu vyšetření, kožním testům apod. Akutní případy řešíme úlevovými léky v podobě tablet nebo očních či nosních kapek.

V naší ordinaci se stále častěji potkáváme s projevy lékové alergie, které se zpravidla projevují kožním ekzémem. Pacientům poskytneme bezprostřední ošetření a odešleme jej k alergologovi. V posledních letech také přibývá alergických reakcí na jed včel, vos, sršáňů. Tito pacienti po bezprostředním ošetření musí být rovněž předáni specialistům, kde jim budou provedeny potřebné testy.